All Apps Windows

  • Win 7 Tip : เพิ่มความเร็ว Thumbnails บนแถบ Taskbar ให้เร็วทันใจ

    ทีมงานTechXcite |11 ส.ค. 2553 00:41

    apps-windows 12195
    Win 7 Tip : เพิ่มความเร็ว Thumbnails บนแถบ Taskbar ให้เร็วทันใจ

    ผู้ใช้ Windows 7 น่าจะคุ้นเคยกันดีกับ Thumbnails หรือ รูปภาพย่อที่แสดงหน้าต่างของโปรแกรมที่จะปรากฎขึ้นเมื่อเรานำเม้าส์ชี้ที่โปรแกรมนั้น เมื่อเราเปิดโปรแกรมบน Windows 7 หลายหน้าซ้อนกัน เช่น เปิด Internet Explorer ไว้ 5 หน้า แต่ที่ Taskbar แสดงไอคอนของโปรแ