รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: ลดคน

  • ดีแทคยืนยัน ข่าวปรับลดพนักงาน 50% ไม่เป็นความจริง

    กู๋เกมส์ |12 ก.ย 2563 09:54

    newsofficialmobile 859
    ดีแทคยืนยัน ข่าวปรับลดพนักงาน 50% ไม่เป็นความจริง

    ตามที่มติชนระบุว่า ผลกระทบจากโควิด ดีแทค ปรับลดพนักงานลง 50% ซึ่งข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ดีแทคขอชี้แจง ว่าดีแทคประกาศให้พนักงานสามารถกลับเข้าทำงานได้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานประจำภูมิภาค และศูนย์คอลเซ็นเตอร์รวมทั้ง 3 แห่งในกรุงเทพฯ และที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังคงคุมเข้มโดยกำหนดมาตรการการควบคุมดูแลความหนาแน่นในพื้นที่ทำงานให้มีจำนวนพนักงานเพียง 30% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด