รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: ลดค่าบริการรายเดือน 25% นาน 4เดือน