Camera : ลือ Canon เตรียมขยับขยายไปลุยตลาดกล้อง Medium Format ???

น้าป๋วย | 13 ส.ค. 2556 16:49:10

6906

VIEWS น้าป๋วย

Camera : ลือ Canon เตรียมขยับขยายไปลุยตลาดกล้อง Medium Format ???

Camera : ลือ Canon เตรียมขยับขยายไปลุยตลาดกล้อง Medium Format ???

ข่าวลือจากฝั่ง Canon ซึ่งมีข้อมูลออกมาบอกว่าทาง Canon อาจจะมีแผนในการเข้าสูตลาดกล้อง Medium Format โดยทาง Canon เองนั้นก็สนใจที่จะซื้อกิจการต่อจากทาง Hasselblad และพร้อมที่จะลงทุนไปกับกล้องประเภทนี้ สำหรับกล้อง Medium Format นั้นเป็นกล้องระดับมืออาชีพ ตัวกล้องนั้นมาพร้อมเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่กว่าขนาด Full Frames 35mm ที่ใช้อยู่ในกล้อง DSLR ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งที่มีโอกาสทำให้ Canon หันไปสนใจตลาดดังกล่าวก็เพราะการหดตัวของกล้องคอมแพ็กต์ การเข้าไปหาพื้นที่ตลาดใหม่ๆที่มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกล้อง Medium Format ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ส่วนความเป็นไปได้ของข่าวลือนี้จะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามดูกันต่อไป

บทความโดย : น้าป๋วย TechXcite

ที่มา : Canonrumours , Photographybay