Photography : เพราะภาพถ่ายมันคือศิลปะ รวมภาพถ่ายที่คุณต้องเพ่งดีๆเป็นครั้งที่สอง

น้าป๋วย | 30 เม.ย. 2557 16:58:47

4874

VIEWS น้าป๋วย

Photography : เพราะภาพถ่ายมันคือศิลปะ รวมภาพถ่ายที่คุณต้องเพ่งดีๆเป็นครั้งที่สอง

Photography : เพราะภาพถ่ายมันคือศิลปะ รวมภาพถ่ายที่คุณต้องเพ่งดีๆเป็นครั้งที่สอง

ภาพถ่ายที่เราเห็นกันมันเป็นภาพสองมิติ ดังนั้นเรื่องขององค์ประกอบภาพและสัดส่วนภาพจึงมีส่วนในสร้างการรับรู้ของมนุษย์ แต่สำหรับภาพเหล่านี้เกิดจากองค์ประกอบภาพและสัดส่วนภาพที่มันเหมาะเจาะจนแทบไม่เชื่อสายตาในตอนแรกจนคิดไปได้ว่าช่างพิลึกอะไรเช่นนี้ จนต้องเพ่งมองดีๆเป็นครั้งที่สอง แล้วดูว่ามันคืออะไรกันแน่นะ! มองให้เป้นศิลปะก็เป็นศิลปะ มองให้ฮายังไงก็ฮา

บทความโดย : น้าป๋วย TechXcite

ที่มา  fstoppers via 9gag