Photography : เวลาใครถามว่าจบอะไรมา บอกไปว่าจบด้านการถ่ายภาพจาก Harvard นะ!

น้าป๋วย | 16 ม.ค. 2560 15:16:42

5436

VIEWS น้าป๋วย

Photography : เวลาใครถามว่าจบอะไรมา บอกไปว่าจบด้านการถ่ายภาพจาก Harvard นะ!

Photography : เวลาใครถามว่าจบอะไรมา บอกไปว่าจบด้านการถ่ายภาพจาก Harvard นะ!

จั่วหัวมาอย่างนี้เพราะมีข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านการถ่ายภาพมานำเสนอ เพราะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดงัของสหรัฐอเมริกา ได้เปิดหลักสูตรสอนถ่ายภาพออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจศึกษาด้านการถ่ายภาพได้เรียนรู้ใน 12 หัวข้อ

ซึ่ง 12 หัวข้อการศึกษาที่ว่านี้สามารถศึกษาให้จบได้ง่ายๆเพียง 10-15 ชั่วโมง โดยจะครอบคลุมเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ตั้งแต่เรื่องการวัดแสง การอ่านค่า Histograms จนถึงกระบวนการตกแต่งภาพ และถ้าคุณตั้งใจศึกษาจริงจังจนสามารถทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่า 80% ในการประเมินผล คุณจะได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย ซึ่งระบบการศึกษาออนไลน์นี้เป็นระบบการศึกษาแบบฟรี มีผู้สนใจศึกษากว่า 400,000 คน ใครที่คิดว่าตัวเองอยากหาความรู้เพิ่มเติมด้านการถ่ายภาพแบบจริงจังมากขึ้น หรือไม่เคยเรียนรู้วิชาทางด้านการถ่ายภาพมาก่อน ลองเข้าไปเริ่มศึกษาได้ง่ายๆทางเว็บไซต์ Alison.com ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายภาพ คุณยังได่ภาษาอีกด้วย!

ที่มา : petapixel