Photography : เมื่อช่างภาพใช้ ISO สูงๆเพื่อช่วยจัดองค์ประกอบภาพ นี่แหละประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่กล้องให้มา

น้าป๋วย | 30 ม.ค. 2560 16:52:45

18199

VIEWS น้าป๋วย

Photography : เมื่อช่างภาพใช้ ISO สูงๆเพื่อช่วยจัดองค์ประกอบภาพ นี่แหละประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่กล้องให้มา

Photography : เมื่อช่างภาพใช้ ISO สูงๆเพื่อช่วยจัดองค์ประกอบภาพ นี่แหละประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่กล้องให้มา

ปกติช่างภาพมักจะหลีกเลี่ยงการใช้ ISO สูงๆเพราะมันจะเกิด Noise และทำให้ภาพขาดรายละเอียด ดังนั้นการเลือกใช้ ISO สูงๆจึงเป็นเรื่องที่ช่างภาพใส่ใจมากๆ แต่สำหรับ Charles Brooks ช่างภาพชาวนิวซีแลนด์ได้ให้คำแนะนำถึงประโยขน์ของการใช้ ISO สูงสุด โดยเขาบอกว่าการใช้ ISO สูงสุดของเขานั้นเพื่อใช้จัดองค์ประกอบภาพและการโฟกัส เพราะการเร่ง ISO สูงๆจะช่วยให้เขาเห็นภาพที่จะถ่ายก่อน เพราะเขามักชอบถ่ายภาพในช่วงกลางคืน อย่างเช่นตัวอย่างการใช้งานที่เขาถ่ายภาพทิวทัศน์ที่ตอนนั้นมืดมาก เขาปรับกล้อง Panasonic GX8 ของเขาโดยใช้ ISO ที่ 25600 เพื่อให้เซ็นเซอร์ช่วยหาโฟกัสและยังเป็นการจัดองค์ประกอบภาพไปด้วยในตัว หลังจากนั้นจึงค่อยถ่ายภาพตามปกติโดยปรับค่า ISO ลงเหลือ 1800 ที่ 60 วินาทีนั่นเอง!

ที่มา : photoblog