Huawei จดทะเบียนชื่อใหม่ P300, P400 และ P500 สำหรับสมาร์ทโฟนตระกูล P-Series ในอนาคต

MheeYokLoh | 4 ส.ค. 2562 12:20:18

1016

VIEWS MheeYokLoh

Huawei จดทะเบียนชื่อใหม่ P300, P400 และ P500 สำหรับสมาร์ทโฟนตระกูล P-Series ในอนาคต

พบข้อมูลการจดทะเบียนชื่อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อีกแล้วครับ คราวนี้เป็นทาง Huawei ที่ขึ้นทะเบียนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Huawei P300, P400, และ P500 ที่ถือเป็นการเพิ่มตัวเลขขึ้นอีกหนึ่งหลัก จากเดิมที่เป็นตระกูล P-Series ที่เป็นสมาร์ทโฟนตระกูลไฮเอนด์ของค่าย

ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับว่า ชื่อใหม่ของสมาร์ทโฟนตระกูล P นี้จะถูกใช้เมื่อไหร่ และจะถูกใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่นระดับไหนกันแน่ แต่จากที่ผ่านมาในปี 2017 Huawei มีการใช้ชื่อรุ่นแบบสองหลักจาก P9 เป็น P10 จากนั้นในปีต่อมาก็ใช้เป็น P20 ต่อจาก P10 เลย ซึ่งเช่นเดียวกันกับ Mate ที่เปลี่ยนชื่อให้ตรงกับ P เรียบร้อยเพิ่มป้องกันความสับสน ซึ่งปลายปีนี้ก็จะเป็นคิวของ Huawei Mate 30 นั่นเอง

แต่ถ้าจะให้ต่อจาก Huawei P30 ในปีนี้ แล้วไปที่ P400 เลยก็คงไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ แล้วจะเอา P300 ไปใส่ไว้ตรงไหน ก็ชวนงงอีก ดังนั้นคงต้องรอทาง Huawei ประกาศออกมาอีกทีน่าจะดีที่สุดครับ เดาไปก็งงเปล่าๆ อิอิ

source: gsmarena