AIS ใจดี!! มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือบุตรผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงโคราช

MissIT | 20 ก.พ. 2563 10:47:49

1280

VIEWS MissIT

AIS ใจดี!! มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือบุตรผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงโคราช

AIS ใจดี!! มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือบุตรผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงโคราช

เอไอเอส มอบทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี ช่วยเหลือบุตรผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงโคราช โดย นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการ เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง ให้กับบุตรของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับปริญญาตรี ปีละ 5,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและสาขาที่เรียน จนกระทั่งจบปริญญาตรี รวมมูลค่าทุนสูงสุด ทุนละ 200,000 บาทต่อคน