Microsoft จับมือ Cruise พัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองประมวลผลผ่าน Cloud

กู๊ดดรีม | 21 ม.ค. 2564 11:23:53

1347

VIEWS กู๊ดดรีม

Microsoft จับมือ Cruise พัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองประมวลผลผ่าน Cloud

Microsoft ได้ประกาศความร่วมมือกับ Cruise เพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยตัวเองประมวลผลตัวเครื่องผ่าน Cloud ซึ่ง Microsoft มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Azure ของ Microsoft ในงานยานยนต์มากขึ้น

การประมวลผลแบบคลาวด์มีบทบาทสำคัญในอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งการจราจร สภาพอากาศและสิ่งต่างๆ ซึ่งระบบคลาวด์จะเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล ความปลอดภัย และให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

ในยุคที่โลกเราให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รถยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อลดปัญหาการปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันรถไฟฟ้ามีการพัฒนาในหลากหลายความสามารถมากขึ้น การที่ Microsoft เข้ามาร่วมเป็นส่วนเสริมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการประมวลผลให้รถไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีฐานข้อมูลที่แม่นยำ เชื่อว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจและน่าติดตามขึ้นอย่างแน่นอน มารอดูกันต่อไป

Source: Newatlas