Apple ถูกบังคับให้ลงคะแนนการซ่อมแซมใน iPhone และ MacBook เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของฝรั่งเศส

MheeYokLoh | 27 ก.พ. 2564 11:00:00

1511

VIEWS MheeYokLoh

Apple ถูกบังคับให้ลงคะแนนการซ่อมแซมใน iPhone และ MacBook เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของฝรั่งเศส

มีข่าวว่า Apple ได้เพิ่ม คะแนนความสามารถในการซ่อมแซม iPhone และ MacBook ไปยังร้านค้าออนไลน์ในฝรั่งเศส เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ของประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีนี้

โดย MacGeneration รายงานว่าการให้คะแนนความซ่อมง่าย จะพิจารณาถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ง่ายเพียงใด และการมีคู่มือซ่อมและชิ้นส่วนอะไหล่ ซึ่งจะลิงก์ไปยังคะแนนสุดท้ายของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ พร้อมรายละเอียดวิธีการคำนวณมีอยู่ในหน้าการสนับสนุนนี้ด้วย

การให้คะแนนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้นแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ และรุ่นต่างๆ ครับ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPhone 12 ทั้งหมดมีคะแนนความซ่อมง่ายที่ 6 จาก 10 คะแนน ในขณะที่ iPhone 11 ของปีที่แล้วมีคะแนนต่ำกว่าอยู่ระหว่าง 4.5 ถึง 4.6 เต็ม 10 ซึ่งเนื่องจากการที่ iPhone รุ่นใหม่ถอดชิ้นส่วนได้ง่ายกว่ารุ่นปีก่อนๆ และอะไหล่ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับราคาของโทรศัพท์ ในขณะที่ MacBook รุ่นต่างๆ ของ Apple มีคะแนนอยู่ในช่วง 5.6 ถึง 7 คะแนน

ตามกฎหมายฝรั่งเศสฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม รวมถึงกฎหมายต่อต้านขยะฉบับใหม่ คะแนนความสามารถในการซ่อมแซมสหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็นอย่างมาก เว็บไซต์ที่จัดทำรายการคะแนนจากผู้ผลิตหลายรายระบุว่า เมื่อปีที่แล้วมีอุปกรณ์ไฟฟ้าของฝรั่งเศสเพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับการซ่อมแซมหลังจากที่พัง โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายเพิ่มเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ภายใน 5 ปีโดยใช้คะแนนเพื่อให้ความรู้ผู้บริโภค และกดดันให้ผู้ผลิตทำการปรับปรุงการผลิตสินค้าให้ส่งเสริมการซ่อมแซมด้วย

มีผู้ผลิตอย่างน้อยหนึ่งรายได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองกฎหมายแล้วครับ โดยตามรายงานจาก Le Monde ระบุว่า Samsung ได้เสนอคู่มือการซ่อมออนไลน์สำหรับ Galaxy S21 Plus แสดงให้เห็นความพยายามที่ชัดเจนในการเพิ่มคะแนนความสามารถในการซ่อมเมื่อเทียบกับรุ่นปีก่อนหน้า ซึ่งทางสหภาพยุโรปเคยใช้ความคิดริเริ่มที่คล้ายกันในอดีต เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการติดฉลากให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เป็นต้น

กฎหมายใหม่ของฝรั่งเศสยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นครับ และจะยังไม่ดำเนินการใช้จนกว่าจะปี 2022 ซึ่งบริษัทต่างๆ จะเริ่มถูกปรับหากไม่ปฏิบัติตาม และหวังว่าการริเริ่มในปัจจุบัน จะครอบคลุมถึงสมาร์ทโฟน แล็ปท็อป ทีวี เครื่องซักผ้า และเครื่องตัดหญ้า และอาจขยายไปยังหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยในอนาคต และด้วยการที่รัฐสภายุโรปลงมติเห็นชอบให้มีสิทธิ์ในการซ่อมแซมกฎเมื่อปีที่แล้ว มีความหวังว่าอาจจะมีการเปิดตัวโครงการที่คล้ายคลึงกันทั่วทั้งทวีปก็เป็นได้

source: theverge