แคนนอน จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายปฏิทินแคนนอนประจำปี 2554

ทีมงานTechXcite | 21 พ.ย. 2553 23:41:06

5778

VIEWS ทีมงานTechXcite

แคนนอน จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายปฏิทินแคนนอนประจำปี 2554 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายปฏิทินแคนนอนประจำปี  เพื่อค้นหา 12 สุดยอดภาพถ่ายจากผู้ใช้กล้อง Canon EOS เพื่อเป็นภาพหลักในปฏิทินที่ระลึกสำหรับปี 2554 ที่จะถึงนี้   ซึ่งกิจกรรมประกวดภาพถ่ายปฏิทินแคนนอน เป็นกิจกรรมพิเศษที่ทางแคนนอนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อการถ่ายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของปีนั้นๆ           สำหรับในปีนี้ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอส่งเสริมการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์โดยผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอลซิงเกิ้ลเลนส์ฯ EOS จึงขอเชิญชวนสมาชิก EOS Privilege Club และผู้ใช้กล้อง Canon  EOS ทุกท่านที่สนใจ ร่วมส่งภาพเข้าประกวดภาพถ่ายปฏิทินแคนนอนประจำปี  2554   ภายใต้หัวข้อ “อาร์ตสุด...สุด”  ไม่จำกัดเทคนิค ขอเพียงเป็นภาพที่คิดว่าอาร์ดดี มีไอเดีย ดีไซน์โดดเด่น ในเชิงศิลปะ มุมมองแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ไม่ใช่ภาพแนวที่คนเห็นอยู่ทั่วไป โดยภาพดังกล่าวต้องเป็นภาพถ่ายจากกล้อง Canon  EOS  รุ่นใดก็ได้  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานจะต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ EOS Privilege Club  เท่านั้น โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิก ได้ที่ http://www.canon.co.th/eosclub (สมัครสมาชิก) (..ลิงค์ไปที่หน้า สมัครสมาชิก)  กำหนดส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 53  โดยคณะกรรมการจากทางแคนนอน จะคัดเลือกภาพชนะเลิศ 12 ภาพ ซึ่งนอกจากจะได้รับเลือกตีพิมพ์ในปฏิทินประจำปี 2554 ที่จะถึงนี้แล้ว เจ้าของภาพทั้ง 12 ภาพจะได้รับของรางวัลพิเศษสุดจากแคนนอน อีกด้วย
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม และขั้นตอนการประกวด มีดังนี้


       หัวข้อของภาพถ่ายปฏิทินแคนนอนประจำปี 2554: “อาร์ตสุด...สุด”  หัวข้อ “อาร์ตสุด...สุด”  เป็นภาพถ่ายที่ไม่จำกัดเทคนิค ขอเพียงเป็นภาพที่คิดว่าอาร์ตดี มีไอเดีย ดีไซน์โดดเด่น ในเชิงศิลปะ มุมมองแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ไม่ใช่ภาพแนวที่คนเห็นอยู่ทั่วไป และต้องเป็นภาพถ่ายด้วยตัวเอง ไม่ได้ลอกเลียน หรือเป็นการนำภาพของบุคคลอื่นมาแอบอ้าง และถ่ายด้วยกล้องแคนนอน EOS

 

กำหนดการ- เปิดรับรูปภาพส่งเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2553- ประกาศผลภาพ 12 ภาพชนะเลิศ 15 ธันวาคม 2553 ทางเว็บไซต์ EOS Privilege Club (www.canon.co.th/eosclub)

 


กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม และเงื่อนไขการรับสมัคร
1. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้กล้อง Canon EOS ที่มีใบรับประกันสินค้าจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (กล้องประกันศูนย์)  เท่านั้น
2. ผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด  จะต้องภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “อาร์ตสุด...สุด” โดยภาพดังกล่าวจะต้องถ่ายด้วยกล้อง Canon EOS รุ่นใดก็ได้ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตัวเอง ไม่ได้ลอกเลียน หรือเป็นการนำภาพของบุคคลอื่นมาแอบอ้าง
3. ผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด สามารถภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “อาร์ตสุด...สุด” ตามเทคนิควิธีการของตนเอง ได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดเทคนิคโดยเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ คำนึงจากความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการนำเสนอภาพที่โดดเด่นในเชิงศิลปะ มีมุมมองภาพที่แปลกใหม่ 
4. ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีภาพต้นฉบับแบบ  RAW file เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการถ่ายภาพด้วยกล้องแคนนอน EOS สำหรับกรณีการส่งภาพเข้าประกวดทางอีเมล์ สามารถลดขนาดของภาพดังกล่าวให้เล็กลงได้โดยมีขนาดภาพแต่ละภาพสูงสุดไม่เกิน 1.00 MB. 
5. สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2553
6. ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด-  ทางอีเมล์ digitaleos_cmt@cmt.canon.co.th- ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง โครงการประกวดภาพถ่ายปฏิทินประจำปีแคนนอน EOS บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  179/34-45 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120- ส่งด้วยตัวเองที่ ศูนย์บริการแคนนอน สำนักงานใหญ่ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10
ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคัดเลือกผลงานของผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บฯ หรือผลงานที่มาจากการส่งโดยวิธีอื่นนอกจากนี้ 

7. ทางบริษัทฯ ประกาศ 12 ภาพชนะเลิศทาง http://www.canon.co.th/eosclub และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ในวันที่ 15 ธันวาคม 2553
8. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกในรอบสุดท้าย เพื่อตีพิมพ์ในปฏิทินประจำปีของแคนนอน
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบื้องต้น โดยแจ้งให้ทราบทางเวปไซต์ http://www.canon.co.th/eosclub เท่านั้น

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. Canon Call center โทร. 0-2344-9888
2. ฝ่ายการตลาด (CII-ICP) บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  
    โทร. 0-2344-9999 ต่อ 302 ,305, 309 และ 183 (เรื่อง การประกวดถ่ายภาพปฏิทินแคนนอน)
3. E-mail:  digitaleos_cmt@cmt.canon.co.th