รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: Ford Mustang E1

  • เชิญชม Ford Mustang E1 ต้นแบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะออกมาในปี 2030

    Sankwan |31 พ.ค. 2564 13:00

    news 565
    เชิญชม Ford Mustang E1 ต้นแบบของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะออกมาในปี 2030

    Ford เริ่มหันมาสนใจในด้านของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นหลังจากการเปิดตัว Ford f 150 Lightning โรมันได้รับกระแสตอบรับที่ดีทางฟอร์ดจึงไม่อยู่นิ่งแม้ว่าจะมี Mustang March E อยู่แล้วก็ตามตอนนั้นยังเป็นแพลตฟอร์มเดิมๆทั้งฟอร์ดจึงได้เริ่มต้นศึกษาและออกแบบฟอร์มใหม่