Tablet Article
OnePlus Pad แท็บเล็ตเครื่องแรกจากวันพลัสเผยสเปคก่อนเปิดตัว 7 กพ.
134 พี่หมี | 4 ก.พ. 66 08:28
OnePlus ทำสมาร์ทโฟนมาระยะหนึ่งแล้ว และตอนนี้บริษัทกำลังวางแผนที่จะรุกเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ นั่นคือ แท็บเล็ต นั่นเอง โดยเตรียมเปิดตัวแท็บเล็ตเครื่องแรกของแบรนด์ในชื่ OnePlus Pad
© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy