Fujifilm Never Stop Running วิ่งนี้เพื่อการกุศล

น้าป๋วย | 4 ก.พ. 2563 13:42:21

2523

VIEWS น้าป๋วย

Fujifilm Never Stop Running วิ่งนี้เพื่อการกุศล

Fujifilm Never Stop Running วิ่งนี้เพื่อการกุศล

ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนคนรักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล Fujifilm Never Stop Running” ที่ร่วมกับทางโรงพยาบาลศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกำลังกายห่างไกลโรค โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 1,700 คน ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.fujifilmthailandrunning.com/  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้  “ศิริราชมูลนิธิ” เพื่อสมทบการสร้างอาคาร   นวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Shutter Running โทร.02 111 2201, 096 885 5906, 086 389 5627