เปรียบเทียบ HUAWEI P40 Pro vs P40 Pro+ ห่างกัน 9,000 ต่างกันตรงไหนบ้าง !?

เฮียแม็พ | 7 มิ.ย. 2563 12:36:22

17521

VIEWS เฮียแม็พ

เปรียบเทียบ HUAWEI P40 Pro vs P40 Pro+ ห่างกัน 9,000 ต่างกันตรงไหนบ้าง !?