OM Digital ประกาศการพัฒนาเลนส์ใหม่ M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO และ ED 40–150mm F4.0 PRO

น้าป๋วย | 14 ก.ย 2564 12:17:31

506

VIEWS น้าป๋วย

OM Digital ประกาศการพัฒนาเลนส์ใหม่ M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO และ ED 40–150mm F4.0 PRO

OM Digital ผู้ถือสิทธิ์แบรนด์กล้อง Olympus ได้ประกาศเกี่ยวกับการพัฒนาเลนส์รุ่นใหม่สองตัวด้วยกันคือ M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO และ ED 40–150mm F4.0 PRO โดยเลนส์ทั้งสองตัวนี้เป็นเลนส์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับกล้องในระบบ M4/3 ซึ่งเลนส์ทั้งสองรุ่นนั้นเป็นเลนส์เกรดโปรที่ทาง OM Digital ได้วางแผนสำหรับการผลิตเพื่อตอบสนองการใช้งานของกลุ่มนักถ่ายภาพระดับมืออาชีพ ทั้งนี้ในส่วนของสเปคของเลนส์ยังไม่ได้มีการระบุออกมาในการประกาศการพัฒนาครั้งนี้ และทาง OM Digital เองก็มีแผนที่ประกาศเปิดตัวเลนส์รุ่นใหม่อีกตาม Roadmap ที่วางไว้ทั้งเลนส์มาโครและเลนส์เทเลซูมในอนาคตอีกด้วย

ที่มา : dpreview