เปิดตัว CPU รุ่นใหม่ Snapdragon 865 เร็วขึ้น 25% พร้อม SD765 และระบบ 3D Sonic Max สแกนได้ 2 นิ้วพร้อมกัน !
เปิดตัว CPU รุ่นใหม่ Snapdragon 865 เร็วขึ้น 25% พร้อม SD765 และระบบ 3D Sonic Max สแกนได้ 2 นิ้วพร้อมกัน !
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy