CEO เผยเอง realme จะเป็นแบรนด์แรกที่เปิดตัวสมาร์ทโฟนพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 720G !!
CEO เผยเอง realme จะเป็นแบรนด์แรกที่เปิดตัวสมาร์ทโฟนพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 720G !!
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy