ข่าวดี ! Samsung จะอัปเดตให้ Galaxy S20 สามารถใช้งานหน้าจอ 120Hz ที่ความละเอียด WQHD+ ได้เร็ว ๆ นี้ !!
ข่าวดี ! Samsung จะอัปเดตให้ Galaxy S20 สามารถใช้งานหน้าจอ 120Hz ที่ความละเอียด WQHD+ ได้เร็ว ๆ นี้ !!
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy