เปิดตัว OnePlus Bullets Wireless Z หูฟังไร้สายแบตอึด 20 ชม. มี fast charge ชาร์จเพียง 10 นาที ใช้ได้ 10 ชม.
เปิดตัว OnePlus Bullets Wireless Z หูฟังไร้สายแบตอึด 20 ชม. มี fast charge ชาร์จเพียง 10 นาที ใช้ได้ 10 ชม.
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy