เผยภาพใหม่ OnePlus Nord โชว์ดีไซน์หน้า-หลังครบ พร้อมยืนยันจาก OnePlus เองใช้จอ AMOLED !!
เผยภาพใหม่ OnePlus Nord โชว์ดีไซน์หน้า-หลังครบ พร้อมยืนยันจาก OnePlus เองใช้จอ AMOLED !!
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy