Lenovo ส่งตัวอย่างใหม่ Legion Pro โชว์ดีไซน์ตัวเครื่องแบบเต็ม ๆ ยืนยันใช้กล้องหน้าแบบ Pop-Up 20MP และระบบชาร์จไว 90W !!
Lenovo ส่งตัวอย่างใหม่ Legion Pro โชว์ดีไซน์ตัวเครื่องแบบเต็ม ๆ ยืนยันใช้กล้องหน้าแบบ Pop-Up 20MP และระบบชาร์จไว 90W !!
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy