ต้องลุ้นต่อ! ใบอนุญาตของ Huawei หมดสัญญาแล้ว ทำให้ผู้ใช้ Huawei และ Honor รุ่นเก่าๆ ที่ใช้ GMS อยู่อนาคตยังไม่แน่นอน
ต้องลุ้นต่อ! ใบอนุญาตของ Huawei หมดสัญญาแล้ว ทำให้ผู้ใช้ Huawei และ Honor รุ่นเก่าๆ ที่ใช้ GMS อยู่อนาคตยังไม่แน่นอน
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy