Nio เปิดตัว ET7 รถยนต์ไฟฟ้าซีดานคันแรกของค่าย มีเซ็นเซอร์ LiDAR วิ่งได้ไกล 1,000 กม. ท้าชน Tesla บนแผ่นดินจีน
Nio เปิดตัว ET7 รถยนต์ไฟฟ้าซีดานคันแรกของค่าย มีเซ็นเซอร์ LiDAR วิ่งได้ไกล 1,000 กม. ท้าชน Tesla บนแผ่นดินจีน
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy