Sony กวาดยอดขาย PS5 ได้ 4.5 ล้านเครื่องในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ในขณะที่สมาร์ทโฟนขายได้เพียง 1 ล้านเครื่องเท่านั้น
Sony กวาดยอดขาย PS5 ได้ 4.5 ล้านเครื่องในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ในขณะที่สมาร์ทโฟนขายได้เพียง 1 ล้านเครื่องเท่านั้น
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy