หลุดข้อมูล Motorola Ibiza บน Geekbench ยืนยันมาพร้อมชิป 5G ใหม่ Snapdragon 480 RAM 6GB Android 11
หลุดข้อมูล Motorola Ibiza บน Geekbench ยืนยันมาพร้อมชิป 5G ใหม่ Snapdragon 480 RAM 6GB Android 11
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy