Microsoft กำลังเข้าเจรจาเพื่อซื้อ Discord ด้วยจำนวนเงินถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
Microsoft กำลังเข้าเจรจาเพื่อซื้อ Discord ด้วยจำนวนเงินถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy