Sony เปิตัวเลนส์ใหม่ด้วยกันสามตัว เน้นเล็ก เบา กับ  FE 24mm F2.8 G , FE 40mm F2.5 G และ FE 50mm F2.5 G
Sony เปิตัวเลนส์ใหม่ด้วยกันสามตัว เน้นเล็ก เบา กับ FE 24mm F2.8 G , FE 40mm F2.5 G และ FE 50mm F2.5 G
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy