Lenovo เผย Legion 2 Pro เกมมิ่งโฟนรุ่นใหม่ จะเพิ่มแบตเป็น 5500mAh ชาร์จเร็ว 90W Flash Charging
Lenovo เผย Legion 2 Pro เกมมิ่งโฟนรุ่นใหม่ จะเพิ่มแบตเป็น 5500mAh ชาร์จเร็ว 90W Flash Charging
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy