วงในเผย iPhone 13 Series จะถูกผลิตโดย Foxconn และ Pegatron พร้อมภาพเผยกล้องหลังที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
วงในเผย iPhone 13 Series จะถูกผลิตโดย Foxconn และ Pegatron พร้อมภาพเผยกล้องหลังที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy