Nokia เปิดตัว Nokia XR20  สมาร์ทโฟนพันธุ์อึดรองรับ 5g พร้อมกับการการันตีว่าจะได้รับการอัพเดทอย่างน้อย 4 ปี
Nokia เปิดตัว Nokia XR20 สมาร์ทโฟนพันธุ์อึดรองรับ 5g พร้อมกับการการันตีว่าจะได้รับการอัพเดทอย่างน้อย 4 ปี
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy