เปิดตัว Sony Xperia Pro-I สุดยอดสมาร์ทโฟนเพื่อการถ่ายภาพ เซ็นเซอร์ใหญ่ 1 นิ้วจากกล้อง RX100 ปรับรูรับแสงได้ f2.0-4.0
เปิดตัว Sony Xperia Pro-I สุดยอดสมาร์ทโฟนเพื่อการถ่ายภาพ เซ็นเซอร์ใหญ่ 1 นิ้วจากกล้อง RX100 ปรับรูรับแสงได้ f2.0-4.0
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy