Volkswagen ID. Buzz  รถตู้ไฟฟ้า 100% ที่ถูกติดกล้องไว้จำนวนมากออกมาวิ่งทดสอบการขับขี่อัตโนมัติ
Volkswagen ID. Buzz รถตู้ไฟฟ้า 100% ที่ถูกติดกล้องไว้จำนวนมากออกมาวิ่งทดสอบการขับขี่อัตโนมัติ
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy