Toyota จับมือ BYD เพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า EV ที่มีราคาประมาณ 1 ลบ. เปิดตัวปี 2022
Toyota จับมือ BYD เพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า EV ที่มีราคาประมาณ 1 ลบ. เปิดตัวปี 2022
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy