Xiaomi ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่ที่ทำให้มีความจุมากขึ้นถึง 10 เปอร์เซ็นต์แม้จะมีขนาดตัวเท่าเดิม
Xiaomi ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่ที่ทำให้มีความจุมากขึ้นถึง 10 เปอร์เซ็นต์แม้จะมีขนาดตัวเท่าเดิม
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy