หลุดภาพ Render  ของ Motorola X 30 Pro เป็นการยืนยันว่าจะมาพร้อมเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอ
หลุดภาพ Render ของ Motorola X 30 Pro เป็นการยืนยันว่าจะมาพร้อมเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอ
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy