Apple ลือเปิดตัว iPhone SE 2022 และ iPad Air รุ่นใหม่ต้นเดือนมีนาคม อาจได้เห็น iOS 15.4 ให้เราสแกน FaceID ได้แม้ใส่หน้ากาก
Apple ลือเปิดตัว iPhone SE 2022 และ iPad Air รุ่นใหม่ต้นเดือนมีนาคม อาจได้เห็น iOS 15.4 ให้เราสแกน FaceID ได้แม้ใส่หน้ากาก
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy