เมื่อ Honda S2000 ถูกเปลี่ยนถ่ายหัวใจจากเดิมที่เป็น VTEC ไปหาหัวใจไฟฟ้าและได้กำลังสูงถึง 500 แรงม้า
เมื่อ Honda S2000 ถูกเปลี่ยนถ่ายหัวใจจากเดิมที่เป็น VTEC ไปหาหัวใจไฟฟ้าและได้กำลังสูงถึง 500 แรงม้า
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy