เผยภาพคอนเซ็ปต์เรนเดอร์ Samsung Galaxy Z Multi Fold หน้าจอพับได้หลายครั้ง ดีไซน์สวยจัด
เผยภาพคอนเซ็ปต์เรนเดอร์ Samsung Galaxy Z Multi Fold หน้าจอพับได้หลายครั้ง ดีไซน์สวยจัด
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy