เปิดตัว Samsung Galaxy A53 5G พลัง Exynos 1280 AMOLED 120Hz กันน้ำได้ เปิดราคาไทยแล้วที่ 14,499 บาท และมี Galaxy A33 5G อีกรุ่น
เปิดตัว Samsung Galaxy A53 5G พลัง Exynos 1280 AMOLED 120Hz กันน้ำได้ เปิดราคาไทยแล้วที่ 14,499 บาท และมี Galaxy A33 5G อีกรุ่น
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy