หลุดข้อมูล Samsung อาจเปิดตัวสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้ตระกูลใหม่ ที่ไม่ใช่ Z Fold และ Z Flip
หลุดข้อมูล Samsung อาจเปิดตัวสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้ตระกูลใหม่ ที่ไม่ใช่ Z Fold และ Z Flip
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy