บอร์ดบริหาร Twiiter ออกมาตรการ Poison Pill เพื่อป้องกันไม่ให้ Elon Musk ครอบรอง Twitter ได้สำเร็จง่ายๆ อย่างน้อยก็ต้องรอกันปีนึง
บอร์ดบริหาร Twiiter ออกมาตรการ Poison Pill เพื่อป้องกันไม่ให้ Elon Musk ครอบรอง Twitter ได้สำเร็จง่ายๆ อย่างน้อยก็ต้องรอกันปีนึง
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy