เปิดตัว Honda City e:HEV รถยนต์ Hybrid ไฟฟ้า สามารถวิ่งได้ 26.5 กม. ต่อลิตร
เปิดตัว Honda City e:HEV รถยนต์ Hybrid ไฟฟ้า สามารถวิ่งได้ 26.5 กม. ต่อลิตร
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy