ชื่อคุ้นไหม “Skyworth” HT-i PHEV พร้อมระบบส่งกำลัง BYD DM-i รถลูกครึ่งไฟฟ้าที่วิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ 200 กิโลเมตร
ชื่อคุ้นไหม “Skyworth” HT-i PHEV พร้อมระบบส่งกำลัง BYD DM-i รถลูกครึ่งไฟฟ้าที่วิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ 200 กิโลเมตร
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy