หลุด iQOO Z5 ใหม่จะมาพร้อมแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์ รองรับการชาร์จที่ 44 วัตต์
หลุด iQOO Z5 ใหม่จะมาพร้อมแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์ รองรับการชาร์จที่ 44 วัตต์
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy