ภาพเรนเดอร์ดีไซน์ของ Samsung Galaxy Z Flip 4 เผยให้เห็นว่าตัวเครื่องจะหนาขึ้นกว่าเดิม
ภาพเรนเดอร์ดีไซน์ของ Samsung Galaxy Z Flip 4 เผยให้เห็นว่าตัวเครื่องจะหนาขึ้นกว่าเดิม
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy