Samsung เผยโฉม Flex Note โน้ตบุ๊คหน้าจอพับได้ เปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ได้
Samsung เผยโฉม Flex Note โน้ตบุ๊คหน้าจอพับได้ เปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ได้
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy