เปิดตัว Google Pixel 7 และ Pixel 7 Pro อัพเกรดชิป Tensor G2 ใหม่ และถ่ายภาพดีขึ้น
เปิดตัว Google Pixel 7 และ Pixel 7 Pro อัพเกรดชิป Tensor G2 ใหม่ และถ่ายภาพดีขึ้น
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy