นักวิเคราะห์ชี้ Apple จะเริ่มใช้ USB-C กับ iPhone 15 Series ปีหน้า แต่จะใช้แค่ช่วงสั้นๆ เท่านั้น
นักวิเคราะห์ชี้ Apple จะเริ่มใช้ USB-C กับ iPhone 15 Series ปีหน้า แต่จะใช้แค่ช่วงสั้นๆ เท่านั้น
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy